Dovolená se neproplácí, ale propadá

18. dubna 2009 v 17:30 | Informatika |  Svět práce
Dovolenou z roku 2007 musíte vyčerpat do konce prosince, jinak vám bez náhrady propadne. Výjimkou tvoří pouze dovolená nad zákonnou výměru: pátý týden dovolené roku 2007 můžete vybrat i napřesrok.

Nemůžu si vzít dovolenou, mou práci za mě nikdo za mě neudělá, šéf by mě stejně neuvolnil, protože nemá náhradu…
Pokud výše uvedená slova platí právě na vás, a dokonce se podle nich chováte už druhým rokem, dejte si pozor: riskujete, že o svou starou dovolenou přijdete bez nároku na náhradu. Podle českého zákoníku práce nemáte totiž nárok a její další převedení ani proplacení.
Od podzimu 2004 tak dva roky nevybraná dovolená až na výjimky propadá. Tedy pokud jste měli v roce 2007 nárok na čtyři týdny, vybrali si jen jeden a čtyři další se vám převedly do tohoto roku a vy jste opět stačili vybrat z celé (po součtu sedmitýdenní dovolené) jen čtrnáct dní, znamená to, že jeden týden propadá bez náhrady. Zbytek můžete převést do dalšího roku. Při čerpání dovolené se totiž automaticky jako první vybírá nejstarší část.
Cílem novely zákoníku práce z roku 2004 bylo motivovat firmy i zaměstnance ke skutečnému čerpání celého rozsahu volna na regeneraci sil a zabránit tak dříve velmi rozšířenému směnování staré dovolené za peníze.
Za čtyři týdny nevybrané dovolené dostával pracovník částku rovnající se průměrnému výdělku za stejnou dobu. to představovalo pro mnohé dostatečný důvod, proč dát finančnímu denefitu přednost před volnými dny. Zákonná dovolená však takovým přístupem ztrácela význam, který se odráží i v jejích oficiálním názvu: dovolená na zotavenou.
Podle novely zákoníku práce má zaměstnanec právo nastoupit na nevyčerpanou dovolenou automaticky od prvního listopadu následující roku, a to dokonce i bez dohody se zaměstnavatelem. Některé firmy si však tento bod zákoníku práce vůbec neuvědomují a mnozí zaměstnanci jsou na tom podobě.
Proto pozor: pokud jste si nevybrali loňskou dovolenou ani od 1.listopadu tohoto roku, máte poslední šanci udělat si volno alespoň v úplném závěru roku. Dovolená mezi vánočními svátky navíc může splnit svůj účel možná lépe než nucené volno v průběhu listopadu. Také pro většinou zaměstnavatelum je doba na sklonku prosince klidnější a snadněji tak své zaměstnance mohou postrádat.
Nepřeveditelnost loňské dovolené ještě do dalšího roku se týká zákoníkem práce vymezených "povinných" čtyř týdnů pracovního volna. Mnozí zaměstnavatelé v součastné době nabízejí v rámci benefitu týden dokonce dva nad zákonný výměr.
Dobrá zpráva: pokud k takovým firmám patří i váš zaměstnavatel a vám zůstala z loňska doba nepřesahující toto ,,nadlimitní" volno, není kam spěchat. S vašim svolením ho zaměstnavatel může převést i do následujícího roku a pokud ho nestihnete využít v jeho průběhu, musí vám ho k 1. 1. 2010 proplatit. Na vaši žádost ho však musíte dostat proplacené i k 1. 1. 2009, pokud máte větší zájem o finanční kompenzaci než o delší volno v příštím roce.
Dovolenou je možné proplácet také v přírodě ukončení pracovního poměru. Pokud odcházíte ze svého místa a nestihli jste si vybrat dovolenou, a to dokonce ani její ,,zákonnou část", zaměstnavatel vám musí dny, které vám zbývají, proplatit.
Částka, která vám přísluší, se přitom rovná výši vašeho průměrného výdělku za nevybranou část dovolené. ve většině případů však zaměstnavatel trvá na tom, aby jste si své volno před odchodem vybrali.
Opačná situace může nastat například v přírodě, že je třeba, abyste zaškolili nového pracovníka. Takový případ vždy záleží na dohodě.
O době dovolené rozhoduje podle zákona vždy zaměstnavatel, zákoník práce však tomuto rozhodnutí vytyčuje do jisté míry matninely.Za prvé by alespoň jedna část dovolené měla trvat nejméně čtrnáct dní. To proto, aby dovolená skutečně splnila svůj účel a pracovník mohl zregenerovat své sily.
,,Při stanovení rozvrhu čerpání dovolené je třeba přihlížet jak k provozním důvodům zaměstnavatele, tak i k oprávněným zájmům zaměstnance," praví navíc zákon. Lze tedy předpokládat, že například rodiče školního dítěte dostanou alespoň část volna o prázdninách a podobně.
Za druhé: nevybraná dovolená, která bez náhrady propadne, může mrzet nejen pracovníka, ale i firmu, ve které pracuje. Jakmile takové jednání odhalí inspektorát práce, dostane se do problémů i zaměstnavatel.
Nevybraná dovolená totiž představuje z jeho strany závažné porušení pracovně právních předpisů. Zaměstnavatel tak v důsledku prodělá: uspořené prostředky mu sebere pokuta.
 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře jsou uzavřeny.


Aktuální články

Reklama