Vzdělání přes počítače – e-learning

9. března 2009 v 10:45 | Informatika |  Moderní technologie
Protože dnešní doba každý den přináší nové poznatky, jsme nuceni se neustále něco učit, zdokonalovat se v jazyce, docházet do nejrůznějších kurzů, měnit svou kvalifikaci.
V posledních letech je velmi oblíbenou forma vzdělávání přes počítače, tzv. e-learning. Ten také bývá čím dál častěji nazývá fenoménem vzděláváni 21. století.

Ohromuje svou rozsáhlostí, přitahuje množstvím technických možností a postihuje téměř všechny oblasti lidského vědění. Jinak geograficky vzdálené dění přibližuje až do pracovny. Šetří čas i peníze a přináší dosud netušené a nepoznané možnosti rozvoje vlastní osobnosti.
E-learning ale není nic převratně nového, pouze v současné době jsou k dispozici daleko použitelnější technologie a infrastruktura v celé společnosti. V širším slova smyslu znamená proces, který popisuje a řeší tvorbu, distribuci, řízení výuky a zpětnou vazbu na základě počítačových kurzů, kterým se stále častěji říká e-learningové kurzy. Tyto aplikace většinou obsahují simulace, multimediální lekce, tj. kombinace textového výkladu s animacemi, grafikou, schématy, auditem, videem a elektronickými testy.
Každý student si může zvolit formu vzdělávání, která mu nejvíc vyhovuje. Jde tedy o velmi kvalitní doplněk stávajících možností získávání informací.
Jednoznačnou výhodou je snížení nákladů oproti klasickému vzdělávání. Jedná se především o peníze vynaložené na pronájem učeben, zajištění studijních materiálů, cena za lektora, doprava. Další náklady vznikají v době, kdy je zaměstnanec na školení a nevykonává svoji práci . V případě e-learningu jsou všechny tyto náklady sníženy na minimum.
Podle zastánců přes počítač jeho velkou předností je časově nezávislé a individuální studium. Student si sám volí dobu, kdy se bude učit, tedy ve chvíli, kdy to potřebuje a když se chce studium věnovat. Absolvuje kurzy dle vlastních potřeb - učí se tak dlouho, jak to potřebuje, volí rychlost učeni, typ a formu kurzu. Navíc si může kdykoliv látku zopakovat a otevřít si svoje získané znalosti.
Ve srovnání s klasickými způsoby má e-learning další výhodu - každý student je hodnocen podle stejných pravidel. Tento způsob výuky také dává žákům i možnost okamžité zpětné vazby a informuje ho o jeho výsledcích.
Rozšíření brání chybějící vybavení. Pro mnohé potenciální zákazníky jsou náklady spojené s nezbytnou koupí počítačového vybavení, řídícího systému a pořízení kurzy až příliš vysoké.
Peníze, které potom investuje do provozu, jsou minimální
Formu vzdělávání prostřednictvím e-learningu je podle odborníků možné zavést pouze tam, kde si pracovníci uvědomují nezbytnost neustáleného vzdělávání a mají dostatečnou motivaci na sobě pracovat a dále se učit.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama